Bytdator.se är en del av det finländska bolaget Taitonetti Oy.

All utrustning är begagnad/rekonditionerad om inget annat anges. Produkterna säljs utan manual och originalemballage. När det gäller bärbara datorer kan batteriet ha förkortad drifttid. Nätadapter och batteri medföljer. Webbutiken är öppen för företag, andra juridiska personer och konsumenter inom Sverige och EU. Konsumenterna skall vara myndiga för att kunna beställa. När beställningar görs genom Bytdators webbutik uppkommer det ett bindande avtal så fort beställningen har bekräftats med ett e-mail. Annullering av beställningen ska ske per e-post eller via telefon inom en arbetsdag från att bekräftelsen har skickats till kunden. Taitonetti Oy/Bytdator.se reserverar sig för eventuell mellan- eller slutförsäljning.

 

Priser

Leveranserna till EU-länder (inkl. Sverige) kommer att debiteras med den momssats som gäller i respektive land.

Momsregistrerade företag
Om företaget är momsregistrerat i Sverige så behöver ni inte betala moms (gemenskapsintern varuförsäljning). Ni måste välja kundgrupp ”Företag (momsregistrerad)” i kassan och anmäla era momsregistreringsnummer (VAT nummer). Vi kommer att kontrollera momsregistreringsnummers giltighet från VIES (VAT Information Exchange System). Om numret inte är giltigt kommer vi att avbryta beställningen automatisk utan varning.
Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand.

 

Leveransvillkor

Vi levererar Bytdator.se produkter enbart till Sverige. Beställningar från andra EU-länder tar vi emot, men bara hämtning från Taitonettis butik i Finland på adressen Krouvintie 5, 90400 Oulu, Finland går. Med ett separat avtal så kan vi skicka till andra EU-länder, fråga mera på [email protected] eller ring oss gärna +358449747997.

Det är alltid fri frakt för beställningar via internetbutiken, om inget annat anges. Vid beställningar per telefon, e-post osv. så är det frakt enligt avtal. Den totala kostnaden beräknas vid fakturering av beställningen. Utrustning som beställs via webbutiken levereras vanligen inom 2-7 arbetsdagar från det att beställningen har bekräftats. Vid försening av leverans har kunden rätt att häva köpet. Synliga och dolda skador som har uppkommit under transport på beställt gods ska snarast meddelas till serviceavdelningen på Taitonetti Oy/Bytdator.se. För ej avbeställda paket, som inte hämtats ut och som returneras till Taitonetti Oy, kommer kunden debiteras en returavgift på 500 SEK inkl moms. Obetald faktura kommer att skickas till inkasso.

 

Betalningsvillkor

Våra samarbetspartner för dessa transaktioner är Payson och PayPal, vilka garanterar en snabb och säker betalning.


Äganderättsförbehåll

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen först då hela köpeskillingen erlagts. Observera att kunden således inte äger rätt att vidareförsälja eller pantsätta egendomen innan full betalning erlagts.

 

Garanti

Taitonetti Oy/Bytdator.se garanterar (om inget annat angivits i offert eller avtalet) att levererad utrustning är funktionsduglig vid leveransen och för varje produkt finns nedan angiven garantitid som har avgjorts med hänsyn till funktion, material och utförande. Begagnad utrustning levereras alltid med 12 månaders garanti. Med undantag på batteriernas drift tid på bärbara datorer.

Garantin täcker inte:

- Fel i programvara, installation eller kopiering av program.
- Handhavandefel.
- Fysiskt skadade produkter, exempelvis transportskada.
- Fel orsakat av felaktiga strömförhållande.
- Detaljer av förbrukningskaraktär, såsom t.ex. batterier.
- Normalt underhåll såsom t.ex. rengöring av produkten.
- Förslitning eller förändring av varan som är en följd av normal användning av varan.
- Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

Taitonetti Oy/Bytdator.se svarar inte för fel som uppkommit genom att varor:
- Utsatts för onormalt brukande, vanvårdats eller liknande förhållande.
- Utsatts för olyckshändelser eller annan yttre påverka.
- Utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska.
- Byggts om eller ändrats.

Kontakt Taitonetti Oy/Bytdator.se service/support. Vi betjänar på svenska, finska, norska och engelska.

Taitonetti Oy
Krouvintie 5, 90400 Oulu FINLAND
Telefon: +358504913336
E-post: [email protected]

 

Ansvarsbegränsning

Taitonetti Oy:s/Bytdator.se skadeståndsansvar omfattar endast direkt förlust. Indirekta förluster ersätts ej.

 

Reklamation/retur

Eventuella anmärkningar beträffande utrustningens funktionsduglighet anmäls till Taitonetti Oy/Bytdator.se. Reklamation gällande utrustning som är defekt då utrustningen packas upp, ska anmälas till Taitonetti Oy/Bytdator.sesenast 5 arbetsdagar efter leverans. Saknas någon produkt i ordern ska kunden genast ta kontakt med Taitonetti Oy/Bytdator.se. Fel som inte kunnat upptäckas vid leverans skall anmälas inom skälig tid från det att felet visade sig.

För eventuell retur skall returnummer erhållas av Taitonetti Oy/Bytdator.se. Returer utan returnummer kommer att lämnas helt utan åtgärder. I samband med retur gäller föreskrifterna på returblanketten. Returblankett tillhandahålles av Taitonetti Oy/Bytdator.se serviceavdelning telefon +358504913336 eller E-post: [email protected]

Fraktkostnader för reklamationer bekostas av Taitonetti Oy.

 

Ångerrätt

Privatpersoner som beställer varor från Taitonetti Oy:s (Bytdator.se) webbutik har 14 dagars ångerrätt på beställt gods. Ångerfristen börjar löpa den dag kunden tar emot varan. Godset ska returneras i samma goda skick som det mottogs i. Fri retur via Taitonetti Oy inom 14 dagar eller enligt överenskommelse. Efter detta står köparen för kostnaden och frakten. Retur efter ångerrätt: köparen ordnar och står för kostnad och frakt.


ALLMÄNna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via https://bytdator.se/och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Taitonetti OY/Bytdator.se, organisations nr. 1970555-3 (”Bytdator”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bytdator framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.


1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Bytdator accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Bytdator förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.3 Bytdator.se reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Bytdator.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Bytdator naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Bytdator fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Bytdator ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.


1.4 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Bytdator eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bytdator.