Garanti

Datorer som säljs av Bytdator Sweden Filial är företagsdatorer som har huvudsakligen använts 2-3 år.

Vår garanti för begagnade produkter är 12 månader, förutom batterier som har 3 månaders garanti. Bytdator Sweden Filial säljer också nya produkter som kan ha längre garanti än 12 månader (tillverkarens garanti). Läs mer om köpvillkor här

Om det finns ett fel i produkten har ursprungliga kunden rätt at få kompensation. Vi kommer först och främst att fixa felet eller ersätta produkten. Som ett sekundärt alternativ kan vi sänka priset. Att avbryta en överenskommelse är det sista alternativet. OBS: Garanti gäller inte för någon programvara, även om den paketerats eller sålts tillsammans med maskinvara (tex. Windows operativsystem, Libre Office mm.).


Ta säkerhetskopior av all viktig och personlig information innan du skickar den till tjänst. Även om felet inte är relaterat till hårddisken, så är Bytdator Sweden Filial inte ansvarig för förlorade program eller information.

Innan du levererar din produkt för garantiservice, kontakta Bytdator Sweden Filial genom e-post: [email protected] .

För garantiservice kan produkten levereras till Taitonetti Oy butik, Karhunkedontie 1, 90410 Uleåborg, eller så kan produkten/produkterna returneras (försiktigt förpackad/e) gratis som en kundretur.


Reklamation/retur

Eventuella anmärkningar beträffande utrustningens funktionsduglighet anmäls till Bytdator Sweden Filial. Reklamation gällande utrustning som är defekt då utrustningen packas upp, ska den ursprungliga kunden anmäla till Bytdator Sweden Filial senast 5 arbetsdagar efter leverans. Saknas någon produkt i ordern ska ursprungliga kunden genast ta kontakt med Bytdator Sweden Filial. Fel som inte kunnat upptäckas vid leverans skall anmälas inom skälig tid från det att felet visade sig.

För eventuell retur skall returnummer erhållas av Bytdator Sweden Filial. Returer utan returnummer kommer att lämnas helt utan åtgärder. I samband med retur gäller föreskrifterna på returblanketten. Returblankett tillhandahålles av Bytdator Sweden Filial genom e-post: [email protected].

Fraktkostnader för reklamationer bekostas av Bytdator Sweden Filial.

Ångerrätt

Privatpersoner som beställer varor från Bytdator Sweden Filial webbutik har 30 dagars ångerrätt på beställt gods. Ångerfristen börjar löpa den dag kunden tar emot varan. Godset ska returneras i samma goda skick som det mottogs i. Fri retur ska ske via Bytdator Sweden Filial inom 30 dagar eller enligt överenskommelse. Efter detta står köparen för kostnaden och frakten. Retur efter ångerrätt: köparen ordnar och står för kostnad och frakt.