Bytdator Sweden Filial har åtagit sig att skydda personlig information och följa gällande lagar och förordningar.


Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar kunders och deras personliga information. Vi samlar in information om besökare från den information som tillhandahålls av kunderna själva genom besök på webbplatsen och från analys. Informationen vi samlar in kan t.ex vara sådan som du rapporterar vid registrering hos onlinebutiken eller genom att göra en beställning. Utöver denna information samlar vi även in personlig information som vi ser när du använder vår webbsida ( t.ex. cookies, plats och IP-adress). Vi använder den information vi samlar in för att t.ex. säkerställa en lättanvänd och säker service vid shopping. Med hjälp av informationen utvecklar vi också vår onlinebutik och kundtjänst så att en högre kvalitet för besökaren kan nås. Den information vi samlar in gör att vi bättre kan analysera våra kunders köpbeteende och bättre rikta in vår annonsering.


Din information kommer att behandlas med respekt för integritet i vår kundservice och vid kommunikation. När det är möjligt behandlar vi din information pseudonymöst. I vår marknadsföring använder vi oss av spårningspixlar för ett personligt anpassat innehåll. Till exempel så kan du efter ett besök hos Bytdator.se få personligt anpassat innehåll från oss på Facebooks nyhetsflödeeller som reklam på Instagram. Du kan påverka hur vi behandlar din personliga information.

Du har rätt att dra tillbaka både ditt samtycke och rätten att få tillgång till den personliga Informationen likasom rätten att korrigera uppgifter, borttagning av personlig information, begränsning av information och överföring av information.


Du har rätt att: 


 • dra tillbaka ditt samtycke 
 • få insyn i vilka personuppgifter vi sparar 
 • dra tillbaka rätten till den personliga informationen 
 • korrigera felaktig eller bristfällig information 
 • Radera din personlig information 
 • begränsa din personliga information 
 • överföra personlig information


Dessutom har du rätt att klaga på behandlingen av personuppgifter genom att lämna in ett klagomål till Datainspektionen Sekretessproblem kan skickas via e-post till [email protected] och för Svenska kunder : [email protected]


REGISTRATOR OCH KONTAKTINFORMATION

Taitonetti Oy:s kundregister

Taitonetti Oy (organisationsnummer: 1970555-3)

Karhunkedontie 1

90410 OULU

[email protected]

För Svenska kunder: [email protected]

INFORMATION OM REGISTRET

Det personliga registret kan innehålla följande information om kunder och beställningar:

 • för och efternamn
 • kontaktinformation (adress, e-post, telefonnummer)
 • Information om din beställning, leveransspårning och orderhistorik
 • klagomål, feedback och annan kundrelaterad kommunikation, kommunikation och åtgärder, kommunikation via Taitonettis/Bytdators sociala kanaler
 • Information från att prenumerera på och öppna nyhetsbrevet, eventuella rabatter och information relaterad till deltagande i potentiella tävlingar
 • Information relaterad till betalningsmetod
 • Marknadsföringsåtgärder riktade mot dig och resultat av detta
 • Information om produktrecensioner
 • Information om godkännanden för marknadsföring och förbud


När du handlar på vår webbplats


Vi samlar dina cookies med hjälp av spårningspixlar och följande tekniker:

 • Terminalutrustning och information om ditt beteende online (t.ex. IP-adress, webbläsartyp och surfhistorik)
 • Bläddringstid och varaktighet per session
 • Vilka länkar eller annonser du klickar på och annat innehåll du kollar på
 • Information som är profilerad från och med hjälp av analys- och spårningstekniker Den personliga informationen kan också kombineras med annan data som samlas in via andra tjänster.


VAD ANVÄNDS INFORMATIONEN FÖR?


 • Informationen vi samlar in används för att bistå med en högkvalitativ och säker tjänst i onlinebutiken.
 • Vi behöver din information m.m för leverans av order och fakturering.
 • Registerinformationen används för att t.ex. spåra försvunna paket och hantering av klagomål och förebyggande av missbruk.
 • Data kan användas av taitonetti/bytdator för utveckling av aktiviteter, för statistik och för att producera ett mer personligt riktat innehåll.


Vi riktar in vår marknadsföring utifrån den information vi samlar in från online direktmarknadsföring t.ex från sociala medier och elektrisk direktmarknadsföring.


Den rättsliga grunden för hantering av den personliga informationen är ett avtal som samtycker till legitimt intresse. Var uppmärksam på från och med 25.5.2018 följer vi kraven från dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter.


Hur länge behåller vi informationen?


Vi bevarar din personliga information så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka registret används. Dessutom kan viss information vara längre i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de skyldigheter som lagen kräver t.ex. för redovisning.OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION TILL TREDJE PARTER


Vi kan överlämna vissa väsentligheter och information till tredje parter som t.ex för att kunna garantera leveras ellerför marknadsföring. Ett exempel är när vi ska leverera till en adress, då måste kontaktinformationen vidarebefordras till ett logistikföretag. I Bytdator.se kassa överförs din betalningsinformation genom en betrodd betalningsmäklare. Endast absolut nödvändig information vidarebefordras till en tredje part och en tredje part har inte rätt att använda din information för andra syften. All dataöverföring sker genom krypterade anslutningar.


Exempel på tredje parter:


 • Analytics- och statistikpartners ( t.ex. Google Analytics)
 • Marknadsföringspartners (produktförslag) (Trustpilot)
 • Marknadsföringspartners, om kunden har tillåtit nyhetsbrevet (Mailchimp)
 • Transportföretag ( DHL, Postnord)
 • Betalningsmäklare
 • kreditgivare, när kunden väljer faktura eller delbetalning som betalningsmetod
 • Fakturaföretag
 • inkassoföretag, när fakturor förfaller och går till insamling


Bytdator Sweden Filial säkerställer en hög data-säkerhetsnivå och skydd vid överföring och behandling av data i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.


Din personliga information kan lämnas ut till myndigheterna på begäran eller för lagstiftningsändamål.


Registret får inte överlämnas till tredje part. Tillgång till registret kräver Bytdator Sweden Filial interna nätverksanvändares rättigheter. Bytdator Sweden Filial register finns på en lösenordskyddad server. Alla som använder registeret är bundna av tystnadsplikt.


VERIFIKATION, UPPDATERING OCH Korrigering av personuppgifter


Du har rätt att kostnadsfritt kontrollera vilken information som har lagrats om dig i Bytdator Sweden Filial kundregister. Du kan också göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter om du känner att vi använder dem mot din vilja eller utan tillstånd. Du kan be oss korrigera felaktig eller ofullständig information. Du har också rätt att begära radering av din information från Bytdator Sweden Filial register, vi kan dock ha rätt att behålla viss lagstadgad information. Du kan skicka korrigeringar, andra förfrågningar eller frågor relaterade till din kundinformation till vår kundservice.


Om du märker några brister i vår hantering eller verksamhet eller att du känner att vi bryter mot tillämpade lagar om dataskyddså har du rätt att skicka klagomål till datainspektionen.


Uttalande: Ändringar av policyn


Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla våra tjänster och ge en bättre kundupplevelse för våra användare. Därför kan vissa tjänster och funktioner läggas till eller ändras, och då kommer vi att uppdatera denna här policyn vid behov. Därför förbehåller Bytdator Sweden Filial sig rätten att vid behov ändra och uppdatera denna policy. Lagstiftningsändringar kan också kräva ändringar eller förtydliganden i avsnitt av policyn.