media

Miljöansvar och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day är grundad av New Economics Foundation och beräknas varje år av Global Footprint Network. Det är den dagen när mänskligheten har förbrukat jordens totala årskvot av naturresurser. 2019 inföll den dagen enligt Global Footprint Network den 29:e juli, vilket är den tidigaste dagen någonsin! 

Om alla skulle leva som vi gör nu i Sverige så skulle Earth Overshoot Day 2019 infalla ännu tidigare, den 3:e april. 1971 var dagen då vi förbrukat årskvoten av naturresurser den 21:a dec, alltså har dagen flyttats nästan 4 månader på endast 48 år. Mänskligheten använder just nu planetens naturresurser 1,75 gånger snabbare än vad ekosystemet hinner återhämta sig.

Genom att minska koldioxid komponenten från mänsklighetens ekologiska fotavtryck med 50% så skulle vi gå från att konsumera naturresurer i storleken av 1,75 jordklot till 1,2 jordklot. Detta motsvarar att vi flyttar fram datumet för "Overshoot day" 93 dagar, alltså ungefär 3 månader (https://www.overshootday.org/solutions/energy/). Om vi flyttar tillbaka Earth Overshoot Day 5 dagar varje år, så kan vi enligt Global Footprint Network ha en 1 jordklots konsumption igen innan 2050. Exempel som ges av Global Footprint Network på hur vi själva kan påverka är genom att ersätta 50% kött med vegetarisk mat och på så sätt flytta datumet för Overshoot Day 15 dagar.

Testa ditt ekologiska fotavtryck på Footprint calculator


Köp begagnat

Koldioxidavtrycket upptar hela 60% av mänsklighetens totala ekologiska fotavtryck och mellan 70-80% av alla människor förväntas leva i städer år 2050. Detta kräver att vi förändrar våra levnadsvanor på ett smart och hållbart sätt och vissa förändringar går att göra just nu! Ett alternativ som vi direkt kan ta till vara på, är att använda redan tillverkade produkter. Forskare från Global Footprint Network och Schneider Electric uppskattar att vi kan flytta Earth Overshoot Day minst 21 dagar framåt, genom att återanvända redan existerande produkter för byggnad, industriella processer och produktion av elektricitet, utan att förlora bekvämlighet eller ekonomisk produktivitet (https://www.overshootday.org/energy-retrofit/). Genom att köpa begagnade datorer kan du minska kvantiteten på den industriella produktionen av datorer.


Överkonsumption

E-waste ökar med 7% varje år och många datorer byts ut långt före deras utgångsdatum. Just därför är en cirkulär företagsekonomi, där man återanvänder IT-produkter otroligt viktigt. 70% av IT-produkters miljöpåverkan sker i utvinnings och tillverkningsfasen så genom att använda begagnade datorer istället för nya kan en stor mängd miljöpåverkan sparas (https://www.aktuellhallbarhet.se/artikel/it-cirkulart/).


Enligt FNs miljöorganisation UNEP så behövs sammanlagt 1,8 ton naturresurser fördelade på ungefär 1500 liter vatten, 5300 kwh energi, 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier för att tillverka en dator (Uppgifterna kommer från rapporten Kick the habit – a guide to climate neutrality, UNEP). För att klara av miljömålen så behöver vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär där man återanvänder produkter och tar vara på så mycket material som möjligt.


Miljöansvar är en aktiv handling

Vårt företag sparar både på klimat och naturresurser och år 2018 sparade våra kunder hela 8,8 miljoner kg naturresurser och nästan 3 miljoner växhusgaser genom att köpa begagnade datorer istället för nya. Att köpa återanvända IT-produkter ger även alltid mer för pengarna och eftersom att datorerna är byggda för företag så är de gjorda för att hålla en extra hög kvalitet, har en högre grundprestanda och är även mer hållbara än konsumentdatorer.

Genom att reparera och återförsälja begagnade företagsdatorer sparar kunderna både på pengar och miljö. Som köpare av rekonditionerade produkter behöver du inte heller oroa dig över varken kvalitet eller garantier. Alla produkter kontrolleras noggrant innan leverans och du får också minst ett års garanti vid köp. 2016 sålde vi ungefär 7000 begagnade och optimerade datorer till privatpersoner och företag.


Cirkulär affärsmodell

Bytdator använder sig av en så kallad cirkulär affärsmodell. En cirkulär affärsmodell sparar både på naturresurser och pengar och för att klara av klimatmålen måste de flesta företagen gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Vi eftersträvar att använda en produkt så länge som möjligt och även återanvända så mycket som möjligt. Den cirkulära ekonomin handlar i huvudsak om att spara på naturresurser på ett lönsamt sätt och fungerar för båda parter involverade. Alltså sparar både företag och kunder pengar på en cirkulär affärsmodell, vilket är en vinn-vinn situation.


Sitra, den Finska innovationsfonden, som är en oberoende offentlig stiftelse underställd Finlands riksdag, försöker bland annat förutse förändringar i samhället och se var det finns utvecklingsmöjligheter och hur man kan föra samman organisationer eller människor. Taitonetti som är den Finska versionen av Bytdator är med i Sitras lista över "de mest intressanta företagen med cirkulär ekonomi i Finland". Listan är till för att inspirera fler företag att bli bland de första i världen att gå över till en cirkulär affärsmodell (https://www.sitra.fi/en/cases/high-quality-used-computers/).


En linjär affärsmodell fungerar på det här sättet: Råmaterial- Produkter-Användning-Avfall-Onödigt spillVad är en cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är när företag att använder sig av ett cirkulärt kretslopp som sparar på både ekonomi och naturresurser. 

En cirkulär ekonomi fungerar på det här sättet:

  • Råmaterial: Råmaterial tas tillvara från naturen
  • Produkter: Produkter tillverkas från råmaterialet
  • Användning: Produkterna användas av konsumenter
  • Återvinning/återanvändning: Efter användning slängs inte alla produkter utan de tas istället tillvara på för ny upprusting, så kallad rekonditionering eller återanvändning av delar till andra produkter.
  • Minimalt onödigt spill: En cirkulär ekonomi ger därför minimalt onödigt spill och sparar på naturresurser jämfört med en linjär affärsmodell.På Bytdators cirkulära affärsmodell gör vi lite extra: Råmaterial-Produkter-Användning-Leasing datorer- Reparerationer och installationer-Återanvändning/återvinning datordelar osv-Återförsäljning-Reparationer/uppgraderingar- Återvinning


Världsomseglaren Ellen MacArthur har publicerat en rapport där hon visar att cirkulär ekonomi varje år kan spara upp emot 380 biljoner USD i övergångsfasen och upp emot 630 biljoner USD i ett avancerat scenario och de här beräkningarna har endast tittat EU:s del av tillverkningssektorerna. Ungefär 500.000 jobb beräknas även kunna skapas inom återvinningsindustrin i EU.


Referenser:


https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf


https://www.aktuellhallbarhet.se/artikel/it-cirkulart/


http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/img/grid/kick_full_lr.pdf


https://www.overshootday.org/


https://www.footprintnetwork.org/


https://www.se.com/se/sv/


https://www.sitra.fi/sv/

Kommentarer: 0
Inga kommentarer
Lämna svar

Din e-postadress kan inte publiceras. Behövliga fält är markerade.*