media

Rapport miljöbesparing 2023

Ännu en gång har experterna från Helsingfors återvinningscentrum framställt vår miljöbesparingsrapport. År 2023 avslöjar stora positiva miljöeffekter av återanvändningen av Bytdators rekonditionerade produkter. Beräkningen bedömer hur mycket naturresurser som sparas och hur mycket koldioxidutsläpp som undviks tack vare en återanvändning av begagnade produkter istället för köp av nya produkter. En cirkulär ekonomi är väsentligt för en hållbar utveckling eftersom att nytillverkade produkter använder en mycket stor andel naturresurser och ett stort antal koldioxidutsläpp.

Bytdators miljöbesparing 2023Bytdators kunder sparade imponerande mängder naturresurser och koldioxidutsläpp under år 2023. Miljöbesparingen av naturresurser motsvarar över 1630 personers årliga konsumtion av naturresurser. Samtidigt undveks över 3 miljoner kilo koldioxidutsläpp vilket motsvarar ungefär 313 personers årliga koldioxidavtryck. Minskningen av utsläpp motsvarar cirka 21,5 miljoner kilometers bilkörning, vilket är nästan 537 varv runt jorden.
Jämförelse med år 2022:

Under 2023 sålde Bytdator cirka 6% färre produkter än under 2022. Så även om mängden antal undvikna koldioxidutsläpp var 95% jämfört med föregående år så ökade ändå besparingen av naturresurser med nästan 4 miljoner kilo, dvs 6%. Detta är en utmärkt prestation! Ökningen kan förklaras av bland annat en relativ ökning av försäljningen av större datorer, eftersom att de ger en större besparing av naturresurser jämfört med mindre och lättare enheter.

Varför är det viktigt att spara på naturresurser och minska på koldioxidutsläppen?

Genom återanvändning sparar vi på naturresurser och minskar utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringar. Överkonsumtion av naturresurser förstör livsmiljöer och hotar den biologiska mångfalden. Koldioxidutsläppen påskyndar i sin tur klimatförändringarna, vilket allvarligt påverkar livet på jorden. Återanvändning är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa dessa problem.


Beräkningen av den cirkulära ekonomin baseras på beräkningen av de naturresurser och koldioxidutsläpp som används vid tillverkning av produkterna. När produkter istället används genom återanvändning så beräknas det antal sparade naturresurser och koldioxidutsläpp som skulle använts vid tillverkning av motsvarande ny produkt. Tack vare denna beräkning får vi reda på de mest betydande miljöfördelarna med återanvändning jämfört med tillverkning av nya produkter.

Miljöbesparingsrapporten utfördes av Helsingfors återvinningscentrum (Kierrätyskeskus Oy)

Återvinningscentrumet är en icke-vinstdrivande företag och en föregångare inom cirkulär ekonomi. De har genomfört miljöbesparingsrapporter och beräkningar i mer än tio år i sin verksamhet. De har även 13 stycken återanvändningsbutiker i Helsingfors och en nationellt verksam webbutik. De erbjuder även en omfattande miljöutbildning och rådgivning för olika målgrupper och deras beräkningsmetoder är externt granskade. Bytdator.se fortsätter vårt engagemang för en hållbar utveckling och miljöansvar. Vi strävar ständigt efter att minimera vår miljöpåverkan och maximera vår positiva påverkan på omvärlden.