media

Rapport miljöbesparing 2022

Miljöfrågor och att spara på våra viktiga naturresurser tillhör våra viktigaste värderingar för vårt företag. I flera år har vi haft en extern miljöbedömning av den miljöbesparing du gör när du köper en begagnad produkt jämfört med en ny. Beräkningen av miljöbesparningen har tagits fram av experterna från Helsingfors återvinningscentrum. Beräkningarna som används granskas även externt.


Beräkningen görs årligen och används för att ta reda på hur mycket naturresurser och koldioxidutsläpp som sparas genom att återanvända produkter. Besparingarna uppstår eftersom att en redan färdig produkt inte orsakar all den påverkan som fås av att producera en ny.


Varje produkt räknas


Återanvändningen av varje enskild dator har betydande miljöeffekter. Till exempel så sparas mer än 1000 kilo naturresurser genom en återanvändning av en begagnad bärbar dator. I större och mer kraftfulla stationära datorer och speldatorer är mängden sparade naturresurser ännu mer imponerande, till exempel så sparar en begagnad speldator som återanvänds upp till 6000 kilo fasta naturresurser.


Produkternas besparingar av fasta naturresurser har även ökat jämfört med de senaste åren eftersom att Helsingfors återvinningscentrum har förfinat beräkningsmetoden de använder.


Miljöbesparing 2022


Genom att återanvända begagnade datorer sparade Bytdators kunder totalt cirka 61,3 miljoner kilo fasta naturresurser år 2022! Samtidigt undvek man mer än 3.1 miljoner kilo koldioxidutsläpp.


Som jämförelse så motsvarar detta ungefär lika mycket som om man kör 21,4 miljoner kilometer i en personbil*, vilket innebär att du skulle kunna åka jorden runt nästan 540 gånger.


* beräkningen använder de genomsnittliga koldioxidutsläppen från personbilar i trafiken från 2021, 147,1 g/km, källa: traficom 2021

Bild 1. Koldioxidutsläpp som undviks 2022 tack vare återanvändning, uppdelat på produktkategori


Bild 2. Besparing av naturresurser 2022 tack vare återanvändning, uppdelat på produktkategori


Effekten av överanvändning av naturresurser och koldioxidutsläpp


Att minska användning av naturresurser är viktigt , eftersom att deras konsumtion är kopplat till många miljöproblem. Överdriven konsumtion a naturresurser förstör livsmiljöer och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Överkonsumtion påverkar också de ämnen som som cirkulerar runt på jorden och orsakar till exempel föroreningar, försurning och övergödning av vattendrag.


Samtidigt ökar koldioxidutsläppen även klimatförändringar. Ju mer koldioxid och andra växthusgaser som kommer in i atmosfären, desto snabbare stiger jordens medeltemperatur och därmed förvärras de problem som klimatförändringarna orsakar.


Återanvändning ger stora positiva effekter och minskar både koldioxidutsläpp och sparar på fasta naturresurser. Därför är återanvändning en bra lösning på dessa problem.