Den här webbplatsen använder så kallade cookies ("kakor") för bland annat inloggning och kundvagns funktioner samt för att samla in statistik och för marknadsföring. Tack vare cookies så kan vi utveckla vår verksamhet till det bättre och de hjälper oss även att underlätta besökarens åtkomst till innehåll och funktionalitet. Cookies för marknadsföring är blockerade tills du specifikt väljer själv att tillåta dem. Läs mer
media

Bytdators rapport om miljöbesparning under 2021

Miljöansvaret är en av grundprinciperna hos Bytdatorn. Därför beställer vi varje år en rapport om våra miljöbesparingar från ett externt företag. Med rapporten kan vi försäkra att våra produkter är ett bättre val än en ny alternativ.


Beräkningen av vårt miljöbesparning är utfört av experter på Återvinningscentralen vid Huvudstadsregioner i Finland. Återvinningscentralen är ett icke-vinstdrivande allmännyttigt företag som är en pionjär inom den cirkulära ekonomin och de har själv använt redovisningar för miljöbesparning för att utveckla sitt arbete. De beräkningar som de använder är externt kvalitetsreviderade.


Beräkningen av miljöbesparningen berättar om positiva påföljden av återvinnande begagnade produkter. Med beräkningen utreder vi hur mycket råvaror och koldioxid besparas genom att använda begagnade produkter till nytta. Besparingen sker då en produkt användes antingen delvist eller i sin helhet istället att producera nya varor.

 

   


Räkningarna baserar sig på naturresurser som produkternas tillverkningsmaterials tillverkar samt hur mycket produceringen släpper ut koldioxid. När produkten återanvänds utgås att det sparas lika mycket råvaror och naturresurser som det skulle användas för att producera en ny produkt. Att producera en ny produkt använder den mångfaldigt mycket mer än vad själva produkten väger.


 
Varför lönar det sig att minska användning av naturresurser och minska koldioxidutsläpp?


Med återanvändning sparar vi på naturresurser och minskar utsläpp av växthusgaser. Hänsynslös användning av naturresurser sammanhänger med miljöproblem och klimatförändring. Då förstörs till exempel olika livsmiljöer och det hotar naturens mångfald. Användning av naturresurser påverkar även på olika material och dess användning som kan orsaka pollution, försurning av land samt övergödning av vattenförekomster. Ju mer koldioxid släpps ut desto snabbare värms upp globen och problem som orsakas av klimatförändringen blir värre. Därför återanvändning är ett bra val att minska koldioxidutsläpp.