Återvinn datorer säkert och ansvarsfullt

Det är viktigt att din företagsinformation är säker fram tills det att dina produkter ska kasseras.

Begär en offert

Databehandling är en central del i ett företag. Information och kunskap om företaget är ett värdefullt företagskapital som du bör ha i säkert förvar. Konfidentiell information från kunder och partner, företagshemligheter och information om personal lagras på olika enheter, så när enheter inte längre används så är det oerhört viktigt att kassera dom på ett säkert och noggrant sätt.

Den mesta informationen finns nu elektroniskt och det har aldrig varit mer viktigt att skydda företagsinformation. När du ska göra dig av med gamla IT-produkter så behöver du en pålitlig partner som kan återvinna och förhindra dataläckage hos dina produkter. Med Bytdators återvinningstjänst ser du till att data på dina produkter kasseras i enlighet med GDPR och hård säkerhetsstandard.

Datorer hanteras endast i våra lokaler i Uleåborg av yrkesverksam och kunnig personal som är utbildade inom informationssäkerhet. Datorerna förs först direkt till ett låst rum där de förvaras tills ansvarig personal kan inventera produkterna och sedan skrivs en inventeringsrapport. Rapporten visar den enhetsspecifika informationen om överskrivning av data, produktmodeller och deras funktioner, serienummer, skick klass och återbetalningsbart pris.

Ansvar är en av våra kärnvärderingar i vår verksamhet så vi är engagerade i att se till att all vår verksamhet följer riktlinjerna för hantering av avfall för elektrisk och elektronisk utrustning, främjar bevarandet av naturresurser och minskar mängden avfall. Delar som blir över från produkter återanvänds när det är möjligt. Med vår tjänst ser du till att dina gamla enheter kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt med respekt för miljön.

Som en pionjär inom datoråtervinning har Bytdator mer än 15 års erfarenhet av att hantera begagnade IT-produkter.

Begär en offert!

För mer information eller offerter

Kontakta oss så kan vi tillsammans undersöka möjligheterna för ditt företag att återvinna IT-produkter!

Att skicka in formuläret binder dig inte till någonting. Vi svarar på din förfrågan inom en arbetsdag.

OBS! Vi köper datorer endast av företag, i partier av minst 10 st.

   [email protected]

   0760-27 89 22 (mån-fre 09.00-15.00)

Föreatagssäljaren JoonaFöreatagssäljaren Harri