KÖPVILKOR

All utrustning är begagnad/rekonditionerad om inget annat anges. Produkterna säljs utan manual och originalemballage. Vid bärbara datorer kan batteriet ha förkortad drifttid. Nätadapter och batteri medföljer. Webbutiken är öppen för företag, annan juridisk person, och konsument inom Finland och EU. Konsumenter skall för att göra beställningar vara myndiga. För beställningar som görs genom Taitonetti Oy:s webbutik uppkommer ett bindande avtal då beställningen bekräftas via e-post. Annullering av beställning ska ske per e-post eller telefon inom en arbetsdag från att bekräftelsen har skickats till kunden. Taitonetti Oy reserverar sig för eventuell mellan- eller slutförsäljning.

 

Priser

Priser på produkter är inklusive moms 24%. Om du är en entreprenör och har ett organisationsnummer, vänligen kontakta vår kundtjänst och fråga om pris utan moms! Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand.

 

Leveransvillkor

Vi levererar Taitonetti.fi produkter enbart till Finland. Bestälningar från andra EU länder tar vi emot, men bara hämtning från Taitonettis butik. Med separat avtal, kan vi skicka till andra EU- länder, fråga mera [email protected] eller +358504913336.

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala kostnaden beräknas vid fakturering av beställningen. Utrustning som beställs via webbutiken levereras normalt mellan 1-2 arbetsdagar från det att beställningen har bekräftats. Vid försening av leverans äger kund rätt att häva köp. Synliga och dolda skador som har uppkommit under transport på beställt gods ska meddelas till serviceavdelningen på Taitonetti Oy snarast. 

 

Betalningsvillkor

Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Paytrail, Afterpay och Paypal vilket garanterar en snabb och säker betalning.


AfterPay Faktura

Vi erbjuder betalning med faktura i samarbete med AfterPay (bifirma till Gothia Oy, senare "AfterPay"). Betalningsvillkor är 14 dagar. Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Finland samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Din officiella adressen måste vara något annat än poste restante. För fullständiga fakturavillkor se här.


AfterPay Delbetalning

Genom samarbete med AfterPay ges du möjlighet att dela upp din betalning. För information och fullständiga villkor läs mer här.


AfterPay behandling av personuppgifter

Vid köp med faktura kommer AfterPay (bifirma till Gothia Oy) behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. För mer detaljerad information om AfterPays behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se här.


Äganderättsförbehåll

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen först då hela köpeskillingen erlagts. Observera att kunden således inte äger rätt att vidareförsälja eller pantsätta egendomen innan full betalning erlagts.

 

Garanti

Taitonetti Oy garanterar (om inget annat angivits i offert eller avtal) att levererad utrustning är funktionsduglig vid leveransen och under för varje produkt nedan angiven garantitid med avseende på funktion, material och utförande. Begagnad utrustning levereras alltid med 12 månaders garanti. Undantaget är driftstiden för batterier till bärbara datorer.

Garantin täcker inte:

- Fel i programvara, installation eller kopiering av program.
- Handhavandefel.
- Fysiskt skadade produkter, exempelvis transportskada.
- Fel orsakade av felaktiga strömförhållande.
- Detaljer av förbrukningskaraktär, såsom t.ex. batterier.
- Normalt underhåll såsom t.ex. rengöring av produkten.
- Förslitning eller förändring av varan som är en följd av normal användning av varan.
- Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

Taitonetti Oy svarar inte för fel som uppkommit genom att varor:
- Utsatts för onormalt brukande, vanvårdats eller liknande förhållande.
- Utsatts för olyckshändelser eller annan yttre påverka.
- Utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska.
- Byggts om eller ändrats.

Kontakt Taitonetti Oy service/support. Vi serverar på svenska, finska, norska och engelska.

Taitonetti Oy
Pakkahuoneenkatu 32, 90100 Oulu
Telefon: 0504913336 
E-post: [email protected]

 

Ansvarsbegränsning

Taitonetti Oy skadeståndsansvar omfattar endast direkt förlust. Indirekta förluster ersätts ej.

 

Reklamation/retur

Eventuella anmärkningar beträffande utrustningens funktionsduglighet anmälas till Taitonetti Oy. Reklamation av utrustning som är defekt då utrustningen packas upp, ska anmälas av den ursprungliga kunden till Taitonetti Oy senast 5 arbetsdagar efter leverans. Saknas någon produkt i ordern ska sen ursprungliga kunden genast ta kontakt med Taitonetti Oy. Fel som inte kunnat upptäckas vid leverans skall anmälas av ursprungliga kunden inom skälig tid från det att felet visade sig.

För eventuell retur skall returnummer erhållas av Taitonetti Oy. Returer utan returnummer kommer att lämnas helt utan åtgärd. Kontakta Taitonetti Oy E-post:[email protected]

Fraktkostnader för reklamationer bekostas av Taitonetti Oy.

 

Ångerrätt

Privatpersoner som beställer varor från Taitonetti Oy:s webbutik har 14 dagars ångerrätt på beställt gods. Ångerfristen börjar löpa den dag ursprungliga kunden tar emot varan. Godset ska returneras i samma goda skick som det mottogs.

Fri retur via Taitonetti Oy inom 14 dagar eller enligt överenskommelse. Efter detta ordnar och står den ursprungliga kunden för kostnaden och frakten.

Retur efter ångerrätt ordnar och står ursprungliga kunden för kostnaden och frakt.