(Bytdator.fi / Taitonetti.fi)

Personuppgiftslagen (523/1999) 10§ och 24§


DEN REGISTERANSVARIGE

Taitonetti Oy (FO-nummer: 1970555-3)
Krouvintie 5
90400 OULU

KONTAKTPERSON 

Mikko Veijola
Tel 050-4913336
E-mail: [email protected]

REGISTRETS NAMN

Taitonetti Oy asiakasrekisteri

ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personen har registrerat sig som en kund till Taitonetti.fi / Bytdator.se eller köpt varor från Taitonetti Oy´s butik.

Syftet med registret är att underhålla kunddatabasen, samt arkivera och bearbeta kundorders och kundvård. Registret används också för övervaka om paket försvinner. Attributinformation kan användas av Taitonetti Oy för att utveckla verksamheten i statistiska ändamål och för att kunna producera personligt riktat innehåll. Personuppgifter behandlas i den omfattning som tillåts av personuppgiftslagen och inom de gränser som finns.

Informationsregistern kan användas till Taitonetti Oy:s egen marknadsföring utan att ge information till tredje part. Viss registreringsinformation kan överföras till partnerns servrar på grund av tekniska krav. Data kommer att behandlas endast av Taitonetti Oy, genom upprätthållandet av kundrelationen, de tekniska gränssnitt.

Informationsregistern kan användas till Taitonetti Oy:s eget har rätt att offentliggöra informationen i elektriska eller skriftlig form, om inte kunden uttryckligen motsätter sig det. Adressetiketter direktreklam. Kunden har rätt att korrigera fel i registret eller förbjuda publicering av information genom att meddela Taitonetti Oy försäljning via e-post [email protected]

INNEHÅLLET

Den personliga datafilen innehåller följande information:

  • namn

  • E-post

  • adress

  • telefonnummer

  • beställning

  • Postens spårinformation


REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Kundregistret är enbart för Taitonetti Oys bruk, med undantag för Taitonetti Oys externa tjänsteleverantör i fall för att producera mervärdestjänst eller ett kreditbeslut. Data kommer inte att utelämnas Taitonetti Oy:s eller dess partners eget bruk, med undantag för kreditansökan , återvinning eller frågor relaterade till fakturering, samt lagarna i riktande. Personuppgifter får inte överföras utanför EU.

Registrerade personuppgifter skall förstöras av begäran av användaren, om inte den lagstiftande, obetalade fakturor eller uppsamlingsåtgärder förhindrar raderingen av data.

PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Registret finns hos Taitonetti Oy bakom ett lösenord på en säker server.